Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Có ai đi Đà Lạt mà chỉ thích chụp cảnh thôi ko Dalatriviu Dalatdivatrainghiem Xoay ngang để...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Có ai đi Đà Lạt mà chỉ thích chụp cảnh thôi ko Dalatriviu Dalatdivatrainghiem Xoay ngang để...

Có ai đi Đà Lạt mà chỉ thích chụp cảnh thôi ko 😅
#Dalatriviu
#Dalatdivatrainghiem
Xoay ngang để cảm nhận sự bình yên nha 😉

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Có ai đi Đà Lạt mà chỉ thích chụp cảnh thôi ko Dalatriviu Dalatdivatrainghiem Xoay ngang để...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Có ai đi Đà Lạt mà chỉ thích chụp cảnh thôi ko Dalatriviu Dalatdivatrainghiem Xoay ngang để...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Có ai đi Đà Lạt mà chỉ thích chụp cảnh thôi ko Dalatriviu Dalatdivatrainghiem Xoay ngang để...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Có ai đi Đà Lạt mà chỉ thích chụp cảnh thôi ko Dalatriviu Dalatdivatrainghiem Xoay ngang để...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Có ai đi Đà Lạt mà chỉ thích chụp cảnh thôi ko Dalatriviu Dalatdivatrainghiem Xoay ngang để...

CR By Phạm Anh Tú - [Post]

Huy Sick Sick: Không

Nguyễn Quốc Huy: May be a closeup of stone-fruit tree, flower and nature

Nguyễn Quốc Huy: May be an image of motorcycle, road, sky and street

Chung Vũ: 500 shot toàn cảnh😅

Heo Moi: Cảnh cũng có hồn mà ☺️ May be a closeup of nature and tree

Chung Vũ: Vào cung hồ Tuyền Lâm - SamCom chụp phê May be an image of lake and nature

Út Nhi: Em chỉ thấy là cơm ở Bếp 1985 rất dở huhu

Triet Nguyen: 90k/người. Ko bán lẻ món. Bán set cơm. Ăn rồi, ko có hứng quay lại lần sau😌

Phạm Anh Tú: Tâm Võ có cơ hội là e làm liền hà thầy :))) kkk

#Dalatriviu , #Dalatdivatraing ,

Nhận xét