Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Menu dành cho hội những người " ăn gì cũng được" Riêng em chọn sữa đậu nành nha quý...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Menu dành cho hội những người &quot ăn gì cũng được&quot Riêng em chọn sữa đậu nành nha quý...

Menu dành cho hội những người "ăn gì cũng được"
Riêng em chọn sữa đậu nành nha quý zị 😂😂😂😂😂-------------------------
Copyright: Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm#Dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Menu dành cho hội những người &quot ăn gì cũng được&quot Riêng em chọn sữa đậu nành nha quý...

CR By Nguyen Thi Thuong Hoai - [Post]

Huệ Nguyễnn: Em là em thính Bánh Căn nhất. Nhưng mà nếu được ăn cho em ăn hết luôn cũng được nhaaaa 😍

Phạm Thị Tuyết Trinh: Bánh tráng nướng này hơi bị ngon è

Kiều Trang: E muốn ăn hết tất cả 😍

Lina Trần: Duyên Hồ tốt cho sk

Mai Hạnh: Lâm Thị Mỹ Hoa nao đi muốn ăn rì, mình chắc ăn bánh tráng nướng

Phanh Đỗ: Thủy Thanh t chọn bánh tráng nướng

Ly Nguyễn: Bánh tráng nướng ăn hoài hk ngán🤣

Trân Mụii: Linh Nguyen sao nè :))

Thanh Thanh: Bánh tráng nướng

Phương Thanh: Áaa chúng ta đã đc ún sữa đậu nành và ăn bánh căn, i want lẩu gà lá é next time Vy

Nhận xét