Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Mình vừa đi Đà Lạt tuần trước. Lần đi này thuê được đồ ưng lắm nên review cho bạn...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Mình vừa đi Đà Lạt tuần trước. Lần đi này thuê được đồ ưng lắm nên review cho bạn...

Mình vừa đi Đà Lạt tuần trước. Lần đi này thuê được đồ ưng lắm nên review cho bạn nào thích sống ảo😂
Shop Thời trang sống ảo (37 Đoàn Thị Điểm, phường 4) nhé
Trang phục đa dạng mà sạch sẽ, được kèm phụ kiện mũ, khuyên tai,... Chị chủ nhiệt tình tư vấn cho mình những điểm chụp đẹp nữa❤️

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Mình vừa đi Đà Lạt tuần trước. Lần đi này thuê được đồ ưng lắm nên review cho bạn...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Mình vừa đi Đà Lạt tuần trước. Lần đi này thuê được đồ ưng lắm nên review cho bạn...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Mình vừa đi Đà Lạt tuần trước. Lần đi này thuê được đồ ưng lắm nên review cho bạn...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Mình vừa đi Đà Lạt tuần trước. Lần đi này thuê được đồ ưng lắm nên review cho bạn...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Mình vừa đi Đà Lạt tuần trước. Lần đi này thuê được đồ ưng lắm nên review cho bạn...

CR By Thư Đỗ - [Post]

Huong Luu: Váy như thế bạn mướn tầm bao nhiêu vậy

Đỗ Thị Hồng Yến: Lê Hoài Đậu

Thien Thanh: Linh Linh Thái Ngọc mốt thuê đồ đi sống ảo 😁

Thảo Nail: Có fb k bạn

Yến Nhi: ....

Hồng Hạnh: Thuý Kiều

Nguyễn Thị Tâm: Ap Ril

Ngọc Châu: thíc An Nhien Nguyen

Nhận xét