Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Ngày này qua tháng khác vẫn chưa thực hiện được : cảm ơn video của bạn Tran Minh Hiếu...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Ngày này qua tháng khác vẫn chưa thực hiện được
📸: cảm ơn video của bạn Tran Minh Hiếu❤️
#dalatdivatrainghiemPlay Video

CR By Lin Lin - [Post]

Phuongchi Tran: Diệu Nguyễn , Hồng Diệp Nguyễn Thị , July Julie Ngân , thik quá

Cang Nguyễn: Không nên đi Đà Lạt

Thoa Trang: Ốc Nhung ghiền quá bạn

Thuy Cherry: Hoa Babyh

Lê Thiên Tường: Ngoc Tân sướng ghê

Thiên Kimm: Hồng Phất Bình Nhi Trương Ngọc Đỉnh n

Phạm Ngọc Ẩn: Sư Cọ m hứa với t đi đà lạt quài luôn mà chưa thấy :)))

Khac La: Cần lắm

Bé Bí: Quỳnh Trang Minh Chang

Tramanh Nguyen: Ngân Hồ Bảo Trang

#dalatdivatraing ,

Nhận xét