Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Thứ mà ai cũng phải có khi đi Đà Lạt mùa này dalatdivatrainghiem...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Thứ mà ai cũng phải có khi đi Đà Lạt mùa này dalatdivatrainghiem...

Thứ mà ai cũng phải có khi đi Đà Lạt mùa này =)))
#dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Thứ mà ai cũng phải có khi đi Đà Lạt mùa này dalatdivatrainghiem...

CR By Nguyễn Thanh Vy - [Post]

Nguyên Nguyên: Lý Ngọc Như Ý hoang mang

Bùi Đức Vũ: Áo mưa phải có trong ví nhe, không 1 hộp thì 1 cái :)))

Nguyệt Cát: Áo mưa 😅😅😅 Bảo Phạm

Triết Xabi: 5 mùi khác nhau đó mọi người à

Nguyễn Hưng: Mạnh Đạt

My Nguyễn: T đã thủ sẵn áo mưa, mà ko có cơ hội dùng luôn ó 😂😂😂

Trúc Phương: Thấy chưa mưa nhiều mấy bạn ơi, lất phất thui đừng lo nhe

Anh Thi: Thảo Như

Như Nguyễn: Áo mưa hay áo mưa??🤣🤣🤣🤣🤣

Minh Tài: Nói cách khác:
1.Bcs
2.Bcs
3.Bcs
4.Bcs
🙂

#dalatdivatraing ,

Nhận xét