Ẩm Thực Sài Gòn: Mát lòng mát dạ" khi check-in ở CÁC QUÁN CAFE CÂY XANH ĐẸP NHẤT SÌ GÒN Trời nắng...

Ẩm Thực Sài Gòn

Ẩm Thực Sài Gòn: &quot Mát lòng mát dạ&quot khi check-in ở CÁC QUÁN CAFE CÂY XANH ĐẸP NHẤT SÌ GÒN Trời nắng...

"Mát lòng mát dạ" khi check-in ở CÁC QUÁN CAFE CÂY XANH ĐẸP NHẤT SÌ GÒN ☘️🍀

Trời nắng nóng nực chui vô mí chỗ này ngồi không muốn về luôn í ~~#thanhriviu #tonghopcafe #eatwithbap---CÚ TRÊN CÂY COFFEEMở cửa: 8h - 22hXem địa chỉ: https://app.riviu.vn/cutrencay---FARMERS' GARDENMở cửa: 07h30 - 22h30Xem địa chỉ: https://app.riviu.vn/FarmersGarden---TIỆM CAFE HIÊN CÚC TRẮNGMở cửa: 8h - 22hXem địa chỉ: https://app.riviu.vn/CamelliaSpaCafe---G.A.I GARDEN CAFEMở cửa: 9h - 22hXem địa chỉ: https://app.riviu.vn/GAIGardenCafe---TÚC TA TÚC TẮCMở cửa: 8h - 21hXem địa chỉ: https://app.riviu.vn/tuctatuctac---THE JUNGLE CAFEMở cửa: 10h - 22h30 Xem địa chỉ: https://app.riviu.vn/thejunglecafe---KHÓM - COFFEE & TEAMở cửa: 7h - 22hXem địa chỉ: https://app.riviu.vn/khomteacf---O'PALM CAFE & BISTROMở cửa: 8h - 22hXem địa chỉ: https://app.riviu.vn/OPalmCafe---SEPTEMBER SAIGONMở cửa: 8h - 22h30Xem địa chỉ: https://app.riviu.vn/september

Ẩm Thực Sài Gòn: &quot Mát lòng mát dạ&quot khi check-in ở CÁC QUÁN CAFE CÂY XANH ĐẸP NHẤT SÌ GÒN Trời nắng...

Ẩm Thực Sài Gòn: &quot Mát lòng mát dạ&quot khi check-in ở CÁC QUÁN CAFE CÂY XANH ĐẸP NHẤT SÌ GÒN Trời nắng...

Ẩm Thực Sài Gòn: &quot Mát lòng mát dạ&quot khi check-in ở CÁC QUÁN CAFE CÂY XANH ĐẸP NHẤT SÌ GÒN Trời nắng...

Ẩm Thực Sài Gòn: &quot Mát lòng mát dạ&quot khi check-in ở CÁC QUÁN CAFE CÂY XANH ĐẸP NHẤT SÌ GÒN Trời nắng...

Ẩm Thực Sài Gòn: &quot Mát lòng mát dạ&quot khi check-in ở CÁC QUÁN CAFE CÂY XANH ĐẸP NHẤT SÌ GÒN Trời nắng...

CR By Thảo Thảo - [Post]

Nguyễn Thảo: Hữu Thiện

Tri Thanh Cao: 𝐸𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑑𝑒̉𝑜 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Nguyễn Sĩ Trung: 𝐸𝑚 𝑛𝑢̛̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̀ XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Lê Quỳnh Win How: 𝐶ℎ𝑜̛𝑖 𝑒𝑚 𝑔𝑎́𝑖 𝑞𝑢𝑒̂ XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Nguyễn Sĩ Trung: 𝐸𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑣𝑢́ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Huy Quang: 𝐸𝑚 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑎̣ 𝑏𝑎̣𝑜 𝑑𝑎̂𝑚 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Binh Nguyen: 𝑉𝑢̛̀𝑎 đ𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑒𝑚 đ𝑎̃ 𝑔𝑎̣ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Tri Thanh Cao: 𝑉𝑜̛̣ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑒̂ 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑚 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑏𝑖 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Nguyễn Sĩ Trung: 𝐷𝑜𝑔𝑔𝑦 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑢́𝑐 𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑎 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Lê Quỳnh Win How: 𝐷𝑜𝑔𝑔𝑦 𝑒𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑎̀ XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

#thanhriviu , #tonghopcafe , #eatwithbap ,

Nhận xét