Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Gần 30.04 rồi nên mình xin riviu Dinh Độc Lập Vé: 40k/1 người, nếu tham quan luôn phòng...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Gần 30.04 rồi nên mình xin riviu Dinh Độc Lập Vé: 40k/1 người, nếu tham quan luôn phòng...

Gần 30.04 rồi nên mình xin riviu Dinh Độc Lập 💁
Vé: 40k/1 người, nếu tham quan luôn phòng trưng bày thì 65k/ người.
Giờ mở cửa: 8h00 - 12h00 (hình như chỉ tuần này do gần 30.04). Còn lại hình như có buổi chiều nữa.
Trong này phải nói nhiều góc đẹp, thích hợp vừa nghiên cứu lịch sửa vừa sống ảo :D.

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Gần 30.04 rồi nên mình xin riviu Dinh Độc Lập Vé: 40k/1 người, nếu tham quan luôn phòng...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Gần 30.04 rồi nên mình xin riviu Dinh Độc Lập Vé: 40k/1 người, nếu tham quan luôn phòng...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Gần 30.04 rồi nên mình xin riviu Dinh Độc Lập Vé: 40k/1 người, nếu tham quan luôn phòng...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Gần 30.04 rồi nên mình xin riviu Dinh Độc Lập Vé: 40k/1 người, nếu tham quan luôn phòng...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Gần 30.04 rồi nên mình xin riviu Dinh Độc Lập Vé: 40k/1 người, nếu tham quan luôn phòng...

CR By Tú Trần - [Post]

Lý Phương Uyên: Vu Hoang Long

Carol Le: Nguyễn Hà Phương Quân Lâm Minh Thư Bùi Giang Ng Làm bữa picnic nữa hôn :)))))

Ma Du: Ngân Thy mlem

Hào: Tôn Nữ Ngọc Trâm

Ma Du: Lê Vy Trần đi học sử

Hoàng Yếnn: Ngô Hồng Hạnh đi dinh c ơi

Nguyễn Hoàng Thảo Vân: Anh Thu Nguyen Vuong choi ko

Thục Quyên: Trần Ngọc Yến

Nguyễn Nhật Thành: Thanh Trúc c

Đặng Thanh Mai: Mai Thanh Nguyen

Nhận xét