Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ờ thì..nó dị đó Credit: Hương LySee Translation...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ờ thì..nó dị đó Credit: Hương LySee Translation...

Ờ thì..nó dị đó 🙃 Credit: Hương LySee Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ờ thì..nó dị đó Credit: Hương LySee Translation...

CR By Hoàng Dương - [Post]

Trang Anh Tuấn: Hồng Tuyết hi 💪

Vâng Annh: Phạm Ngọc Vy mày

Nguyễn Uyên: Don Le nè chú

Helen Vy: Đạo tà tua :333

Sen Sen: nó kì z đó

Nguyễn Tú: Kim Ngọc

Lâm Chi: Ngọc Quý

Đinh Ngọc Điệp: =))))) khó thở quá

Lâm Mỹ Duyên: Thái Hòa Nguyễn đói bụng quá xún ăn mì chung nè

Nguyễn Kim Yến: Châu Vàng

Nhận xét