Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Đông dữ dạ ta hóa ra là HÀNG SỦI CẢO KHÔ TẮM SỐT nức tiếng khu Hà Tôn Quyền...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận 11

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Đông dữ dạ ta hóa ra là HÀNG SỦI CẢO KHÔ TẮM SỐT nức tiếng khu Hà Tôn Quyền...

Đông dữ dạ ta hóa ra là HÀNG SỦI CẢO KHÔ TẮM SỐT nức tiếng khu Hà Tôn Quyền
Nhắc đến sủi cảo thì khu Hà Tôn Quyền là "đại ca" ở Sài Gòn rồi nè!
Sủi cảo nước, sủi cảo chiên thì quá quen rồi. Nay đổi gió thử sủi cảo khô chan đẫm sốt, ổn áp phết. Phần 47k được 7 viên sủi cảo mập ú cùng 1 tô nước soup cải ngọt nha 🥰
Menu chi tiết trong hình ạ!
👉Địa chỉ: Sủi Cảo 162 Hà Tôn Quyền, Quận 11

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Đông dữ dạ ta hóa ra là HÀNG SỦI CẢO KHÔ TẮM SỐT nức tiếng khu Hà Tôn Quyền...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Đông dữ dạ ta hóa ra là HÀNG SỦI CẢO KHÔ TẮM SỐT nức tiếng khu Hà Tôn Quyền...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Đông dữ dạ ta hóa ra là HÀNG SỦI CẢO KHÔ TẮM SỐT nức tiếng khu Hà Tôn Quyền...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Đông dữ dạ ta hóa ra là HÀNG SỦI CẢO KHÔ TẮM SỐT nức tiếng khu Hà Tôn Quyền...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Đông dữ dạ ta hóa ra là HÀNG SỦI CẢO KHÔ TẮM SỐT nức tiếng khu Hà Tôn Quyền...

CR By Thuy Van - [Post]

Khanh Linh: Vũ Ngọc Khánh Vy triển

Nguyen Cửu: 𝑉𝑜̛̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑚 𝑛𝑜𝑛 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Tiến Tùng: 𝐸𝑚 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜𝑔𝑔𝑦 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Thanh Hằng: Chi Kim

Thanh Hằng: Nguyen T Thi

Tiến Tùng: 𝐸𝑚 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜𝑔𝑔𝑦 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Võ Ngọc Khánh Như: Như Ngọc còn thức thì đói chung đi

Nguyen Cửu: 𝐸𝑚 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑜̛ XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Phạm Hung: 𝑇𝑟𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑏𝑢́ 𝑐𝑢 XEM CLIP TẠI ĐÂY 👉👉👉 Phim x.x.x chất lượng cao

Jess Ngo Virgo: Đính chính là 52 vs 57k nha

Nhận xét