Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: TRÀ SỮA 9K , QUẬN 4 TẤP VÀO Nọng lại mới mở ở quận 4 nữa nè mọi người...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận 4

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: TRÀ SỮA 9K , QUẬN 4 TẤP VÀO Nọng lại mới mở ở quận 4 nữa nè mọi người...

TRÀ SỮA 9K , QUẬN 4 TẤP VÀO 🤣 Nọng lại mới mở ở quận 4 nữa nè mọi người , có khuyến mãi đồng giá 9k vào ngày mai 12/04 đó 🤣 Mấy bữa sau thì mỗi ngày tăng lên 1k nha 😘 Ly trong hình mình gọi trà sữa Nọng , gọi thêm trân châu nữa🥰 Chi nhánh khuyến mãi : 81 Vĩnh Hội Quận 4
9g - 22gSee Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: TRÀ SỮA 9K , QUẬN 4 TẤP VÀO Nọng lại mới mở ở quận 4 nữa nè mọi người...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: TRÀ SỮA 9K , QUẬN 4 TẤP VÀO Nọng lại mới mở ở quận 4 nữa nè mọi người...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: TRÀ SỮA 9K , QUẬN 4 TẤP VÀO Nọng lại mới mở ở quận 4 nữa nè mọi người...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: TRÀ SỮA 9K , QUẬN 4 TẤP VÀO Nọng lại mới mở ở quận 4 nữa nè mọi người...

CR By Hồ Nguyễn Linh Phương - [Post]

Mỹ Kim: Uyên Tú Lục Thu Dung Xuân Hương

Tấn Kiệt: Huynh Minh Thu

Truong Nguyen: Thảo Huỳnh nọng của e

Dung Phương: Diễm Trinh

Thúy Vy: Nhi Lê

Yến Ngạn: Mỹ Oanh

Quỳnh Anh: Bùi Quỳnh Ngọc uống chà chữa hem ? Đừng uống bia nữa haha

Nhat Huy Tran: Vi Phương Nhi Thùy Hân chờ đợi

Quỳnhh Nhưư: Như Quỳnh

Phú Hào: Như Khánh

Nhận xét