Lăn Vào Bếp: BÒ BÍA NGỌT TUỔI THƠ 1 set là đầy đủ nguyên liệu luôn nha, làm lần chắc khoảng...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: BÒ BÍA NGỌT TUỔI THƠ 1 set là đầy đủ nguyên liệu luôn nha, làm lần chắc khoảng...

🌿BÒ BÍA NGỌT TUỔI THƠ🌿

1 set là đầy đủ nguyên liệu luôn nha, làm lần chắc khoảng hơn 20 - 30 cuốn á. Ăn chuẩn vị hồi xưa hay ăn mà còn tận tay làm nữa thì còn gì tịtttt dzời hơn nè.
Link mua ở đây nha cả nhà: https://thanh.riviu.vn/fullsetbobia
Pic: Ancungminhne._

Lăn Vào Bếp: BÒ BÍA NGỌT TUỔI THƠ 1 set là đầy đủ nguyên liệu luôn nha, làm lần chắc khoảng...

Lăn Vào Bếp: BÒ BÍA NGỌT TUỔI THƠ 1 set là đầy đủ nguyên liệu luôn nha, làm lần chắc khoảng...

Lăn Vào Bếp: BÒ BÍA NGỌT TUỔI THƠ 1 set là đầy đủ nguyên liệu luôn nha, làm lần chắc khoảng...

Lăn Vào Bếp: BÒ BÍA NGỌT TUỔI THƠ 1 set là đầy đủ nguyên liệu luôn nha, làm lần chắc khoảng...

CR By Mỹ Huyền - [Post]

Thảo Thanh: Pụ Pẩm Píc

Dyo Pan: Nagi Nguyen thèm quá

Lekim Hua: Người Lạ Từng Quen

Vi Táo: vung tàu bán 15k/ cuốn Hộp Heo ngon wa

Thao Lai: Phước Duy có set làm luôn anh :)))

Lưu Vy: Nguyễn Chánh bò bía!!!

Lưu Thị Mỹ Phương: Phượng Lưu làm cho chồng chụy ăn được é

Phan Hạnh: Cô Chủ Nhỏ

Nhận xét