Lăn Vào Bếp: 𝗖𝗔́𝗖𝗛 𝗟𝗔̀𝗠 𝗕𝗢̂𝗡𝗚 𝗟𝗔𝗡 𝗣𝗛𝗢̂ 𝗠𝗔𝗜 𝗖𝗛𝗔́𝗬 𝗗𝗘̂̃ 𝗟𝗔̀𝗠 𝗡𝗚𝗢𝗡 𝗫𝗜̉𝗨

Lăn Vào Bếp

𝗖𝗔́𝗖𝗛 𝗟𝗔̀𝗠 𝗕𝗢̂𝗡𝗚 𝗟𝗔𝗡 𝗣𝗛𝗢̂ 𝗠𝗔𝗜 𝗖𝗛𝗔́𝗬 𝗗𝗘̂̃ 𝗟𝗔̀𝗠 𝗡𝗚𝗢𝗡 𝗫𝗜̉𝗨 😌😌 - 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗨̛𝗖 𝗡𝗛𝗔̂𝗡 𝗞𝗜𝗠 𝗦𝗔 𝗧𝗥𝗨̛́𝗡𝗚 𝗠𝗨𝗢̂́𝗜 𝗦𝗜𝗘̂𝗨 𝗛𝗢𝗧 Mọi người ơi, cách làm bông lan phô mai cháy nhân kim sa mình đã quay xong rồi, clip này rất rất là ngắn nhưng làm sẽ ra một chiếc bánh rất rất là ngon, ngon hơn cả bông lan trứng muối sốt phô mai thần thánh, ai đã thử món này nhà mình thì biết độ ngon thế nào rồi ạ 😌😌 Cách làm chi tiết tại đây:
https://youtu.be/L-Few9JXUdE #bonglanphomaichay #nhankimsa #lava #trungmuoi #codercancook #cachlam #congthuc

CR By Coder can Cook - [Post]

#bonglanphomaich , #nhankimsa , #lava , #trungmuoi , #codercancook , #cachlam , #congthuc ,

Nhận xét