Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Cay vl Biết vậy.... Cre: Top Comments Dalatdivatrainghiem...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Cay vl Biết vậy.... Cre: Top Comments Dalatdivatrainghiem...

Cay vl! Biết vậy....
Cre: Top Comments
#Dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Cay vl Biết vậy.... Cre: Top Comments Dalatdivatrainghiem...

CR By Nicky Nhan - [Post]

Hà Oanh Cao: Huynh Khanh

Diệu Hồng: Dừa lồn tao ghê á :))))

Mai Thy: Lý Đức Thành biết sao nay Tuấn nó ở miết trong phòng rồi :))

Ngoan Duy Vo: Xuyen Le

Bích Thủy BT: "Dừa lòng" tao lắm hở? 🤣🤣🤣

Kim Ngân: Lê Trang bữa mà đi thì giống z nè 😂😂

Hao Nguyen: Dừa lòng hả dạ 😂

Nguyễn Nguyễn: Cười ỉa

Thi Nguyen: Ngọc Trinh

Hoàng Việt: Em đi 5 tiếng tới : )) Xong sáng trưa đi banh nóc, 2h về nhận phòng mệt quá ngủ (nghe đồn mưa :v ) xong tối lại xách mông đi ăn chơi : )) có vẻ ngày đầu yên ổn haha

#Dalatdivatraing ,

Nhận xét