Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Đã chở nó lên Đà Lạt rồi còn ý kiến Cre: on pic Dalatdivatrainghiem...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Đã chở nó lên Đà Lạt rồi còn ý kiến Cre: on pic Dalatdivatrainghiem...

Đã chở nó lên Đà Lạt rồi còn ý kiến 😒 😒 😒
Cre: on pic
#Dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Đã chở nó lên Đà Lạt rồi còn ý kiến Cre: on pic Dalatdivatrainghiem...

CR By Trịnh Hải Quân - [Post]

Tranq Kul: Chịu ko chịu thì chịu :))

Nguyen Thi Kim Thoa: Nguyen Kim Yen

Vân Hí: Thảo Như

Kiếm Thanh: Yến Nhi Huỳnh

Trần Tuấn: trịnh

Trần Tuấn: Trịnh Mỹ Thanh

Lê Đặng Bá Cường: Há há há. Đúng oy. Chịu thì chịu, hk chịu thì chịu. Ý kiến ý cò. T táng vỡ mồm 😁😁😁

Kim Hương: Yến Nhi thợ lắm á 😥

Linh Phan: Mình vui hay bùn gi cug za, mình thic là mình chạy cà giựt cà giựt za đó😂😂😂

Ngân Huỳnh: Phương Linh ok t fine 🙂

#Dalatdivatraing ,

Nhận xét