Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Hình như Dallas có lời nguyền nhỉ. Ngta lên đây ko biết có chia tay ko chứ em đi...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Hình như Dallas có lời nguyền nhỉ. Ngta lên đây ko biết có chia tay ko chứ em đi với bạn ko sao mà cứ đi với ck là y rằng có chuyện cãi nhau giận nhau..khóc lóc xong bỏ về trước.😥.muốn đi chung cũng khó nhỉ.Hình như Dallas có lời nguyền nhỉ. Ngta lên đây ko biết có chia tay ko chứ em đi với bạn ko sao mà cứ đi với ck là y rằng có chuyện cãi nhau giận nhau..khóc lóc xong bỏ về trước.😥.muốn đi chung cũng khó nhỉ.

CR By Phạm Thị Hồng Nhung - [Post]

Nguyễn Hoàng Phúc: Tại đi Dallas đó….chứ đi Đà Lạt là k s đâu

Phạm Nhật Quỳnh: Dallas liên quan j đến ĐL đâu

Hồ Thảo: đà lạt thì kêu đl sao tui thấy dallas dallas mắc mệch :)))

Nhận xét