Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Một câu chuyện buồn không phải của riêng ai. Team 6 đứa lên kế hoạch từ trước tết....

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Một câu chuyện buồn không phải của riêng ai. Team 6 đứa lên kế hoạch từ trước tết....

😢Một câu chuyện buồn không phải của riêng ai.
Team 6 đứa lên kế hoạch từ trước tết. Từ lúc lên kèo là mấy đứa con gái không tối nào là không có hai chữ Đà Lạt trong đầu. Hý ha hý hửng hồi hộp ngóng trông, đến gàn ngày đi thì ỐI DỒI ÔI..

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Một câu chuyện buồn không phải của riêng ai. Team 6 đứa lên kế hoạch từ trước tết....

CR By Hoàng Danh - [Post]

Giao Giao: Lê Triển Thiên Azura Nhi Võ Mai Lâm Phúc Nguyễn Ánh Trâm

Kiều Thị Hoài Linh: Team đi 14-15/5 buồn như chủ thớt

Quế Trang: Linh Bamboo 😌😌

Hà Sáng: Biết sao bây giờ. Sự có bất khả kháng ở nhà cho lành đi.

Tieu Vuong My: Phút 89 còn toang huống gì cả tuần 🥺

Thúy Hằng: Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu Nghi

Chris Redfield: Nguyễn Kim Hằng

Đỗ Tuấn Phong: Kinh nghiệm xương máu dành cho những bạn để hết lễ rồi đi 🤣

Hoàng Thuý: Buồn ơi là buồn ,phút 89 vẫn toang ☺️

Thạch Thảo: Bình Nhi Thuỳ Dương Luân Minh

Nhận xét