Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Nhờ chụp dùm tấm hình mà chụp cũng vướng cây cột điện. Có tâm quá mà Tuk á dalatriviu...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Nhờ chụp dùm tấm hình mà chụp cũng vướng cây cột điện. Có tâm quá mà Tuk á dalatriviu...

Nhờ chụp dùm tấm hình mà chụp cũng vướng cây cột điện. Có tâm quá mà
Tuk á
#dalatriviu

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Nhờ chụp dùm tấm hình mà chụp cũng vướng cây cột điện. Có tâm quá mà Tuk á dalatriviu...

CR By Chinh Chinh Lê - [Post]

Hoàng Lộc: Thảo Trần

Hồng Phấn: Duy Phạm :))

Phan Thị Anh Thư: Nguyễn Huỳnh Thanh Tuyền cái lùm má 😂😂

Chà: Zương

Tran H Bao Linh: Diễm Quỳnh Lê Phương Vy

Trần Trung: Có ah Trần Giang

Lê Quốc Tiến Dominic: Diễm Quỳnh bửa anh nói nay thành hiện thực rồi :))

Vân Thanhh: Hồ Quốc Tú chắc m sẽ thích

Tăng Yến Ly: Phan Văn nhìn giống thầy anh vậy

Serena Linh Nguyen: Nhung Annie

#dalatriviu ,

Nhận xét