Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Tao chở mày lên Đà Lạt. Tao muốn ngã là tao ngã, ok Cre: ST Dalatdivatrainghiem...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Tao chở mày lên Đà Lạt. Tao muốn ngã là tao ngã, ok Cre: ST Dalatdivatrainghiem...

Tao chở mày lên Đà Lạt. Tao muốn ngã là tao ngã, ok?👌👌
Cre: ST
#Dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Tao chở mày lên Đà Lạt. Tao muốn ngã là tao ngã, ok Cre: ST Dalatdivatrainghiem...

CR By Nguyen Thi Thuong Hoai - [Post]

Mi Mi: Phuong Nguyen nghe chưa mại 🙄

Trà Vân: Anh Bang :))

Hà Ti: Trần Trúc Lý Gia Hân 2 con ng chạy xe rất ẩu

Trương Hồng Thắm: Mỹ Trang Thuý Di bớt nói b lại nhan

Duy Anh: tao nhậu dô ngồi sau nói nói tao dặn cho hết tay 🤪

Bill Bill: Thao Quang nhớ nha ba đừng có mà càm ràm t chạy ẩu nữa nha

Phan Ánh Hồng: Ờ Võ Thị Kim Anh :)))

Nhâyy Dung: Hà Ngọc mời bạn xuống xe, đừng có mà ghê quá nha

Hongtuyet Ha: Tuyết Nhi Xuân Lệ quạo thiệt sự :))

Tấn Đoan: Đào Quyên dù ko còn đc ấy chở nhưng tôi vẫn tag ấy

#Dalatdivatraing ,

Nhận xét