Ghiền Cafe: Starbucks Vinwonders Nha Trang mới khai trương hôm nayyyyyy Công nhận nhìn sang xịn mịn thiệt kkkkk...

Ghiền Cafe

Ghiền Cafe: Starbucks Vinwonders Nha Trang mới khai trương hôm nayyyyyy Công nhận nhìn sang xịn mịn thiệt kkkkk...

Starbucks Vinwonders Nha Trang mới khai trương hôm nayyyyyy!!
Công nhận nhìn sang xịn mịn thiệt kkkkk 🤣
#ghiencafe #riviucafesongao

Ghiền Cafe: Starbucks Vinwonders Nha Trang mới khai trương hôm nayyyyyy Công nhận nhìn sang xịn mịn thiệt kkkkk...

Ghiền Cafe: Starbucks Vinwonders Nha Trang mới khai trương hôm nayyyyyy Công nhận nhìn sang xịn mịn thiệt kkkkk...

Ghiền Cafe: Starbucks Vinwonders Nha Trang mới khai trương hôm nayyyyyy Công nhận nhìn sang xịn mịn thiệt kkkkk...

Ghiền Cafe: Starbucks Vinwonders Nha Trang mới khai trương hôm nayyyyyy Công nhận nhìn sang xịn mịn thiệt kkkkk...

Ghiền Cafe: Starbucks Vinwonders Nha Trang mới khai trương hôm nayyyyyy Công nhận nhìn sang xịn mịn thiệt kkkkk...

CR By Tran Kim Thu - [Post]

Thảo Tăng: Huy Phú

Võ Hoài Đức: Bảo Quỳnh

Nguyễn Phương Trinh: Nguyễn Thịnh Củ Cải Nhỏ

Thảo Vân: Hương Quỳnh khi nào mới có cú trip z

Quỳnh Nhi: Đẹp zạ 🙂

Nhân Nghĩa Trần: Loan Huynh coi tuk ko

Ngọc Mít: Bui Ha

Trương Ngọc: Hallie Np Nha Trang :))), hay xuống mượn cớ thăm bé Dzũng 🤣🤣🤣

Joyce Bui: Ngoc Hoai Vo Mây Mây Ng

Phan Huynh Ngoc Dung: Tien Phan

#ghiencafe , #riviucafesongao ,

Nhận xét