Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Không Cần Đi Đài Bắc Vẫn Có Tô Mì Bò Siêu Đỉnh Mình gọi một mì bò cọng nhỏ...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận 10

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Không Cần Đi Đài Bắc Vẫn Có Tô Mì Bò Siêu Đỉnh Mình gọi một mì bò cọng nhỏ...

Không Cần Đi Đài Bắc Vẫn Có Tô Mì Bò Siêu Đỉnh 😝 Mình gọi một mì bò cọng nhỏ và một phần bò thêm, mì thấm vị đều lại nước dùng ngon ngọt hơn. Một tô có giá sinh ziên, nhưng xứng đáng lắm nha. miếng thịt bò xắt to dày mà mỗi tô có đến 6 – 7 miếng. 📍 4 Ngô Gia Tự, Quận 10
⏱ 10g-22gSee Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Không Cần Đi Đài Bắc Vẫn Có Tô Mì Bò Siêu Đỉnh Mình gọi một mì bò cọng nhỏ...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Không Cần Đi Đài Bắc Vẫn Có Tô Mì Bò Siêu Đỉnh Mình gọi một mì bò cọng nhỏ...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Không Cần Đi Đài Bắc Vẫn Có Tô Mì Bò Siêu Đỉnh Mình gọi một mì bò cọng nhỏ...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Không Cần Đi Đài Bắc Vẫn Có Tô Mì Bò Siêu Đỉnh Mình gọi một mì bò cọng nhỏ...

CR By Huỳnh Nhựt - [Post]

Nhận xét