Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Một tô full gân thêm miếng chả cua...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Một tô full gân thêm miếng chả cua...

Một tô full gân thêm miếng chả cua 👏

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Một tô full gân thêm miếng chả cua...

CR By HB Viet - [Post]

Quỳnh Hương: gân bò sốt thái ngon mlem mlem

Thúy Nguyên: Trúc Linh chốt đơn liền bà 😌😌

Yen Ngoc Loi: full gân please huhu

Phương Nhi: Hữu Tân

Nguyễn Nhan Ngọc Diệp: Ê t tính tag n mà m cmt trc r Huy Phạm

Kiều Nhi: 🤤

Hạ An: Phạm Thanh Hiển 🤤🤤🤤 cuối tuần này triển gấp

Dung Thuỳ: Dung Nguyễn Mà lúc đ nào cũng gọi mỗi nạm 😒

Bùi Phụng Anh: mlemmmmmmmm

Võ Tú Anh: Thật sự luôn :)))

Nhận xét