Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nóng như thế này ăn 1 cái cho mát. Nóng như thế này lại ăn thêm cái nữa....

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nóng như thế này ăn 1 cái cho mát. Nóng như thế này lại ăn thêm cái nữa....

Nóng như thế này ăn 1 cái cho mát.
Nóng như thế này lại ăn thêm cái nữa.
Nóng như thế này ăn thêm nữa vẫn được.
Nóng như thế này ở trong nhà chả đi đâu.
Nóng như thế này đi quanh quanh cái tủ lạnh.
Mở tủ ra, rồi lại đóng tủ vào.
Đi quanh quanh thế là hết chục cái rồi.
🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂 Ngon - Bổ - Rẻ
Giá 1 cái: 5k
Nơi bán: big c, vinmart, và mình ☺️

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nóng như thế này ăn 1 cái cho mát. Nóng như thế này lại ăn thêm cái nữa....

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nóng như thế này ăn 1 cái cho mát. Nóng như thế này lại ăn thêm cái nữa....

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nóng như thế này ăn 1 cái cho mát. Nóng như thế này lại ăn thêm cái nữa....

CR By Nguyễn Hải Yến - [Post]

Đinh Thúy Diệu: Híccc tui một lúc ăn hết 3cái lận

Nhận xét