Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Quán có sa tế cay thì uống sữa đậu còn hông thì trà đá cho rẻ ạ Mọi...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Quán có sa tế cay thì uống sữa đậu còn hông thì trà đá cho rẻ ạ Mọi...

Quán có sa tế cay thì uống sữa đậu còn hông thì trà đá cho rẻ ạ 😇
Mọi người thì sao? #daobunbo

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Quán có sa tế cay thì uống sữa đậu còn hông thì trà đá cho rẻ ạ Mọi...

CR By HB Viet - [Post]

Ng Cg Thành: Hoàng Lương bún bò hương giang

Nguyễn Thế Chương: Trà đá thôi , sữa đn xong là sợ đi ! Luon

Đồng Ngọc Trúc Ly: Ở Sài Gòn chỗ nào bán bún bò có bán thêm sữa đậu nành ngon vậy mn, nổ địa chỉ cho mình với, cúm mơn

Già Quình: Trà đá là chân ái :))

Tô Mạnh Linh: Dùng trà đá đính kèm khi ăn tất cả món ăn sáng

Minh Cường: Trà đá

Thanh Kiều: Hông liên quan lắm nhưng mng có thể giúp lớp em 1 like nếu được thì cho em 1 share với ạ. Học với nhau 4 năm rồi mà giờ chưa có cái giải nào lận lưng hết ạ 🥲
🥲 em đội ơn mn hichic 🥲

https://www.facebook.com/qtdlnhks/posts/5443289192379206

HUTECH-Khoa Quản Trị Du Lịch Nhà Hàng Khách Sạn ">

Huỳnh Amy: Cả hai 😆

Hà Trâm: Trà đá

Huy Ly: Nhi T Diep

#daobunbo ,

Nhận xét