Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ăn xong ổ bánh mì này nhận ra mình mới du hành về quá khứ.. Cre: Kiều Duy HưngSee...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ăn xong ổ bánh mì này nhận ra mình mới du hành về quá khứ.. Cre: Kiều Duy HưngSee...

Ăn xong ổ bánh mì này nhận ra mình mới du hành về quá khứ.. Cre: Kiều Duy HưngSee Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ăn xong ổ bánh mì này nhận ra mình mới du hành về quá khứ.. Cre: Kiều Duy HưngSee...

CR By Hoàng Dương - [Post]

Cá Con: In lộn năm thôi mà, làm gì căng😌😌😌😌

Phạm Ngọc Chiến: 🤣 covid nên người ta trừ hao thui mà anh

Phương Linh: Trừ hao tí 😌

Nguyễn Lưu Các: Đặc sản của ba....@@

Thu Hang: Xem ảnh xong phải coi lại lịch :))

Triệu Ái Lan: Hôm nay mới 8-5 mà ta 🤔🤔🤔

Thu Thuỷ Trần: Ăn lẹ đi ba Ngọc Hoàng ở trên đang đợi 🙄

Phan Tứ Hiếu: Thanh Mai 😌😌

Vũ Thị Đào: thèm dẫn crush tới tương lai ăn thử cho biết tiện thể xem thử coi có cưới nhau không (((:

Nhận xét