Lăn Vào Bếp: Bánh tráng đập dập phiên bản xa quê...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: Bánh tráng đập dập phiên bản xa quê...

Bánh tráng đập dập phiên bản xa quê 😝😝😝😝

Lăn Vào Bếp: Bánh tráng đập dập phiên bản xa quê...

CR By Linh Mai - [Post]

Tiền Hoàng: Bánh này ở quảng nam mới có ne c 😁

Nguyễn Liên: Bánh đập . Mắm gì vậy chị?

Nguyễn Linh: Bánh đập mắm nêm 😍 ôi nhớ quê Quảng Nam quá 😍😍

Nhận xét