Lăn Vào Bếp: Mai này e sẽ nấu cơm , học kho cá cháy đen và nồi canh cùng những bé sâu...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: Mai này e sẽ nấu cơm , học kho cá cháy đen và nồi canh cùng những bé sâu...

Mai này e sẽ nấu cơm , học kho cá cháy đen và nồi canh cùng những bé sâu 🐛🐛

Lăn Vào Bếp: Mai này e sẽ nấu cơm , học kho cá cháy đen và nồi canh cùng những bé sâu...

CR By Khánh Linh - [Post]

Vấn Thiên: Annie Nga

Mỹ Phương: Ko ăn là cái chảo vô đầu

Tuyết Trinh: E thương a e cho a ăn đồ khét

Huyền Nguyễn: Trương Cảnh

Bích Quyên: Quyên Vương

Cao Ngọc Phương Trang: Mai này em sẽ nấu cơm. Mình cùng ăn đá với than, mãi cho đến già... :v

Sơn: Vinh mài :v

Bảo Chiêu: Học kho cá với rau Thu Hằng

Trúc Phan: Hang Nguyen thi vs gà bóng đêm

Tuyết Nga: My Nguyễn 😝

Nhận xét