Lăn Vào Bếp: Sold M HÙMContact SellerTÔM HÙM SỐT BƠ TỎI TRỨNG MUỐI Nguyên liệu 2 con 1kg 2m...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: Sold M HÙMContact SellerTÔM HÙM SỐT BƠ TỎI TRỨNG MUỐI Nguyên liệu 2 con 1kg 2m...

(Sold)M HÙMContact SellerTÔM HÙM SỐT BƠ TỎI TRỨNG MUỐI
Nguyên liệu
_ 2 con 1kg
_ 2m canh đường
_ 2 m cafe hạt nêm
_ 1 m canh sa tế
_ 2 m canh tương cà
_ chút tiêu
_ 1 củ hành tây
_ hành lá
_ 50g bơ thực vật
CÁCH LÀM : https://youtu.be/r73-DGJ75Y8

Lăn Vào Bếp: Sold M HÙMContact SellerTÔM HÙM SỐT BƠ TỎI TRỨNG MUỐI Nguyên liệu 2 con 1kg 2m...

Lăn Vào Bếp: Sold M HÙMContact SellerTÔM HÙM SỐT BƠ TỎI TRỨNG MUỐI Nguyên liệu 2 con 1kg 2m...

Lăn Vào Bếp: Sold M HÙMContact SellerTÔM HÙM SỐT BƠ TỎI TRỨNG MUỐI Nguyên liệu 2 con 1kg 2m...

CR By Nguyệt Đặng - [Post]

Sang Nguyễn: Dính bán hàng mất tiêu :'(

Khánh Linh: Nguyệt Đặng ơi tắt bán hàng trên post giúp mình nhaaaa

Thảo Ái: Minh Huy Huỳnh

Lekim Hua: Quen

Lekim Hua: Người Lạ Từng Quen

Vi Vi: Paulette Nguyen

Nguyễn Trí Bình: có tất cả nhưng thiếu tôm hùm :))

Nhận xét