Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Bé chó bán chuối nay mới tập tạ dìa hay sao mà cơ bắp quá nhưng có điều mặt...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Bé chó bán chuối nay mới tập tạ dìa hay sao mà cơ bắp quá nhưng có điều mặt...

Bé chó bán chuối nay mới tập tạ dìa hay sao mà cơ bắp quá nhưng có điều mặt vẫn bí xị như thế 😞
Ngta đi qua mà không mời chào gì cả thì ai mà mua :(((
Địa chỉ: Chó bán chuối đường Tản Đà. 😗
#dalardivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Bé chó bán chuối nay mới tập tạ dìa hay sao mà cơ bắp quá nhưng có điều mặt...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Bé chó bán chuối nay mới tập tạ dìa hay sao mà cơ bắp quá nhưng có điều mặt...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Bé chó bán chuối nay mới tập tạ dìa hay sao mà cơ bắp quá nhưng có điều mặt...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Bé chó bán chuối nay mới tập tạ dìa hay sao mà cơ bắp quá nhưng có điều mặt...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Bé chó bán chuối nay mới tập tạ dìa hay sao mà cơ bắp quá nhưng có điều mặt...

CR By Bích Ngọc Bích - [Post]

Lien Nguyen: Huyền Minh Trần

Vy Nguyen: Thanh niên trông quán cf, kiêm tay vịn 😂😂 May be an image of dog

Đặng Hạnh: Lê Nguyễn Việt An 😀😀

Hoàng Minh Đặng Nguyễn: Hau Cool

Nhựt Thương: Thành Hưng ăn chuối thôi chứ ăn gì đâu

Nhi Nguyễn: Nhi Nguyễn mốt thất nghiệp m thấy t dắt Boba đi bán đồ mum nấu vs may ngoài cửa nhà =))))))

Nguyễn Minh Dũng: Cưng 👌

Thủy Nguyễn: Nguyễn Biquy

Thoa Ú Nù: Thik con gái nhà tui k a bán chuối êi. :))) May be an image of dog and indoor

Huỳnh Phương: Nguyễn Thị Thùy AN Xinh nè Thuỳ An

#dalardivatraing ,

Nhận xét