Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Đi ngủ sớm thôi nào các bạn nghiện đà lạt ơi dalatdivatrainghiem...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Đi ngủ sớm thôi nào các bạn nghiện đà lạt ơi dalatdivatrainghiem...

Đi ngủ sớm thôi nào các bạn nghiện đà lạt ơi
#dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Đi ngủ sớm thôi nào các bạn nghiện đà lạt ơi dalatdivatrainghiem...

CR By Tí Đô - [Post]

Hiếu Kiên: Bảo Trân

Khang Huỳnh: Thanh Hằng =))

Nguyễn Nhật Thắng: quả sầu riêng luôn r Hoàng Nhung

Võ Thành Công: quả mít luôn r 😢

Thanh Tuyền: Vì vậy thức luôn ko ngủ :))

#dalatdivatraing ,

Nhận xét