Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Ngồi xuống đây.Để tôi kể cậu nghe về những đêm gió lớn về trên đồi thoải dốc, đèn lồng...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Ngồi xuống đây.Để tôi kể cậu nghe về những đêm gió lớn về trên đồi thoải dốc, đèn lồng...

Ngồi xuống đây.Để tôi kể cậu nghe về những đêm gió lớn về trên đồi thoải dốc, đèn lồng trải dài bất tận. Nó vàng ươm cái màu trầm trầm ấm ấm mà đôi bàn tay lại lạnh đến tê cóng. Rét mà, vì thiếu đôi ba cái ôm!Cre: Mio #Dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Ngồi xuống đây.Để tôi kể cậu nghe về những đêm gió lớn về trên đồi thoải dốc, đèn lồng...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Ngồi xuống đây.Để tôi kể cậu nghe về những đêm gió lớn về trên đồi thoải dốc, đèn lồng...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Ngồi xuống đây.Để tôi kể cậu nghe về những đêm gió lớn về trên đồi thoải dốc, đèn lồng...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Ngồi xuống đây.Để tôi kể cậu nghe về những đêm gió lớn về trên đồi thoải dốc, đèn lồng...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Ngồi xuống đây.Để tôi kể cậu nghe về những đêm gió lớn về trên đồi thoải dốc, đèn lồng...

CR By Rose Mary - [Post]

Trương Việt Nga: An Nguyen đẹp

Vi: Phạm Thùy nằm ở khúc nào taaaaaa

Tườngg Vy: Ngọc Linh chỗ m đòi đi nè

Le Minh Hoang: Bảo Hà đẹp ghê

Phương Dung: Ngô Vương Yến Nhi xỉu

Nhat Anh Vu: Bùi Linh Thao Huynh Võ Đăng Thảo

Lâm Thị Tuyết Ngân: Tâm Trần

Thyy Bao: Nguyễn Linh

Minh Nguyệt: Huỳnh Ngọc Trang đẹp v trời huhu

Thanh Ngân: Diep Trang mình muốn đi ra đây chụp hình

#Dalatdivatrain ,

Nhận xét