Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Xin cánh tay của những ai muốn đi Đà Lạt nhưng không có Ghẹ đi cùng giống mình Xin...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Xin cánh tay của những ai muốn đi Đà Lạt nhưng không có Ghẹ đi cùng giống mình 😞😞Xin cánh tay của những ai muốn đi Đà Lạt nhưng không có Ghẹ đi cùng giống mình 😞😞

CR By Nguyễn Minh Trâm - [Post]

Nguyễn Phát Hưng: Chấm 😋

Trần Long Ẩn: .

Giang Le: Be Bi mún đj Đà Lạt mà COVID sát đít lm s đj😂😂

Nguyễn Thị Thu Thủy: Đây nè Ngọc Lan

Tịnh Nhi: Chấm chấm

Thuận Đoàn: Thì kiếm con xe. Có con xe qtrong hơn có con ghẹ 🙂

Trần Công Chính: ✌️

Quách Phước: 🤚🤚🤚

Huỳnh Hoa: Muốn quay lại Tp Ngàn hoa lần nữa

Ngọc Khểnh: Ahihi

Nhận xét