Ghiền Cafe: Bữa giờ wfh nên toàn ở nhà, thèm chích mụt ly cà phê sữa đá nhuyễn của bà 8...

Ghiền Cafe

Ghiền Cafe: Bữa giờ wfh nên toàn ở nhà, thèm chích mụt ly cà phê sữa đá nhuyễn của bà 8...

Bữa giờ wfh nên toàn ở nhà, thèm chích mụt ly cà phê sữa đá nhuyễn của bà 8 công ty t quá 🤤 Tụi bây thì saooooooo???
#riviucafesongao

Ghiền Cafe: Bữa giờ wfh nên toàn ở nhà, thèm chích mụt ly cà phê sữa đá nhuyễn của bà 8...

CR By Tran Kim Thu - [Post]

Trinh: Trung Nguyên Legend 😊

Anh Tú: Cộng làm ly cf say tới chiều 😞

Hung Nguyen: Anh chị trong hội cần in tem nhãn gián ly lh e nha May be an image of text that says 'CÔNG AN CHỨC SỰ KIỆN GIA HỲ 114/110 Tô Ngọc Vân, Vắp, TP. Email: giaconginanhungnguyen@gmail.com lớn liên NAME Lượng BẢNG BÁO GIÁ IN zalo nhất Giao hàng miễn phi toàn thành phố đơn hàng Hộp 70.000 Hộp 100.000 500 690.000 C150 C200 2.000 1.000.000 1.000 800.000 890.000 1.120.000 740.000 940.000 3.000 1.180.000 1.142.000 1.770.000 1.150.000 1.420.000 500k/A4 cái 2.500.000 500 cái 3.400.000 1.000 4.300.000 2.000 7.500.000 bao gồm thiết C300 trang mờ mặt, ruột trang trang đóng trang 5.420.000 trang 2000 7.754.000 9.740.000 120.000 120.000 2.000 TƠ 120.000 3.000 TỜ 5.000 120.000 giá gia công 120.000 bo đục 420.'

Hung Nguyen: No photo description available.

Thiên Na Vũ: Phúc Long

Nguyễn Thanh Hiền: Highlands Coffee ❤

Nguyễn Quỳnh Như: Highland :))

Nguyễn Ngọc Trúc Vy: Nguyễn Minh Anh Ngọc An Quý Xuân trừ cộng ra thì oke hết 😉

Ng Phương: Napoli

Huy Ngô: SB,TCH

#riviucafesongao ,

Nhận xét