Ghiền Cafe: Khai thiệt đi, tụi bây thuộc team nàoooooo riviucafesongao...

Ghiền Cafe

Ghiền Cafe: Khai thiệt đi, tụi bây thuộc team nàoooooo riviucafesongao...

Khai thiệt đi, tụi bây thuộc team nàoooooo 😎😎
#riviucafesongao

Ghiền Cafe: Khai thiệt đi, tụi bây thuộc team nàoooooo riviucafesongao...

CR By Tran Kim Thu - [Post]

Nguyễn Thắng: Team cafe sầu 🤣 May be an image of drink and indoor

Thảo Trần: Team bạc xỉu chào nhau cái!!!

Mai Thị Lan Trinh: Cóa ai team đen đá kh đường khum ạ

Lee Trang: Team sữa cà phê nhé. 😂😂😂

Que Chi: Bạc xỉu đây 😌 raise my Hand 🤚 kkk

Phat Nguyen: Đen đá

Bạn Tivi: Team không thích uống cà phê :)

Ly Sa: bạc xĩu hihi 😁

Đào Gia Hy: Team đen và ghét có đường

Phan Ngọc Lan: STK ngân hàng số đẹp ,theo ngày tháng năm sinh, sảnh tiến - lục quý - cửu quý, 🎃 mua số vào nhóm ZALO: https://zalo.me/g/jvbyua516 07/06/2021 13:34:51 Riviu Cafe Sống Ảo

Nhóm: 𝐕𝐈𝐏 (𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐇𝐎𝐀̉𝐍 𝐒𝐎̂́ Đ𝐄̣𝐏)🌺">

#riviucafesongao ,

Nhận xét