Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cảm ơn anh nhưng đặt rồi ai trả Cre: lượm lặtSee Translation...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cảm ơn anh nhưng đặt rồi ai trả Cre: lượm lặtSee Translation...

Cảm ơn anh nhưng đặt rồi ai trả 😢 Cre: lượm lặtSee Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cảm ơn anh nhưng đặt rồi ai trả Cre: lượm lặtSee Translation...

CR By Trần Tuấn - [Post]

Quế Hương: Thôi anh ơi 🙂 em ăn mì gói ngán lắm r

Bao Kanh: Nguyễn Tâm

Mai Mai: Võ Tô Kim Ngân :)))

Trung Anh: Huỳnh Thi

Kim Ngân: Bùi Thảo Trang Su Tây

Lương Thị Thanh Đạm: Anny Nguyen kkk

Huệ Lê: Khánh Loan Yếnn Kim tức

Hang Ha: Ciute tui đọc thành ciuto🙄

Sarah Phan: Sisi Do

Nhật Hạ: Như Lương chắc cũng sắp rồi á =))))

Nhận xét