Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nhận xét chung là nhiều nhưng so với những chỗ mình từng ăn thì chưa vượt trội hơn là...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nhận xét chung là nhiều nhưng so với những chỗ mình từng ăn thì chưa vượt trội hơn là...

Nhận xét chung là nhiều nhưng so với những chỗ mình từng ăn thì chưa vượt trội hơn là mấy.🤩🤩

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nhận xét chung là nhiều nhưng so với những chỗ mình từng ăn thì chưa vượt trội hơn là...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Nhận xét chung là nhiều nhưng so với những chỗ mình từng ăn thì chưa vượt trội hơn là...

CR By Nguyễn Trúc - [Post]

Edm HungNgan: Có dịp review bún bò nhà mình nhé, Q12 - full App online (Ngập tràn mã giảm giá) May be an image of food and text

Đào Quý Long: Bán kiểu này 2 năm chắc mua nhà gần Dinh Độc Lập.
Nhiều người buôn bán Tham Lam muốn lời cho nhiều bán giá toàn cắt cổ.

Trọng Hiếu: làm quả 75k tô bún hết cái hồn. =)))

Shirley Tr: Bình thường tới tận quán ăn cũng giá 75k cho tất cả lựa chọn, trừ tô đặc biệt 100k mà. 🤔 tô này mình kêu là đặc biệt ko bò May be an image of food

Hoàng Nguyễn: Bún bò mà bằng giá bún mắm luôn 😒

Thủy Trúc: Linh Tran

Nhận xét